Tandartsangst

Tandartsangst is een veelvoorkomende fobie. 80% van de mensen die naar de tandarts gaan heeft enige angst en 40 % is zeer angstig. Ongeveer 7% van de mensen is zo bang voor tandartsbezoek dat ze langdurig niet naar de tandarts gaan.

Het nadeel van tandartsangst vergeleken met andere fobiƫen is dat door het vermijden van tandartsbezoek het gebit zodanig achteruit gaat dat er op een gegeven moment pijnklachten ontstaan. Het gevolg hiervan is dat er toch tandartsbezoek moet plaatsvinden, waarbij de kans groot is dat dit bezoek als heel naar wordt ervaren. Er ontstaat dan een vicieuze cirkel.

Aan tandartsangst is veel te doen.

Bij een grote groep mensen met tandartsangst is een nare gebeurtenis de aanleiding. Dit kan een gebeurtenis zijn die daadwerkelijk bij een (school)tandarts heeft plaatsgevonden, maar vaak spelen ook andere nare gebeurtenissen een rol, zoals slechte ervaringen in de medische wereld of situaties waarbij extreme machteloosheid een rol speelde.

Deze gebeurtenissen zijn goed te behandelen met EMDR.

Het is ook mogelijk dat er angst voor de tandarts bestaat terwijl er geen nare gebeurtenis een rol heeft gespeeld. Angst kan ook ontstaan door verhalen van andere mensen of door het zien van iemand anders die bang is (bijvoorbeeld een kind die een bange ouder ziet tijdens een behandeling).

Bij deze situaties spelen angstige gedachten een grote rol. Met behulp van cognitieve technieken en blootstelling aan de angst kan deze sterk afnemen.