Mindfulness

Waarschijnlijk herkent u het wel. De dagen en weken vliegen voorbij. En eigenlijk zonder te weten wat u allemaal heeft gedaan. U heeft als het ware ‘op de automatische piloot’ geleefd.

Routinematig heeft u al uw werkzaamheden gedaan, terwijl u met uw hoofd met allerlei andere zaken bezig was. U staat voortdurend in een ‘doe-stand’: steeds bezig met doen en het denken om iets voor elkaar te krijgen. En door steeds met het verleden of met de toekomst bezig te zijn, verliezen momenten in het heden een deel van hun kleur.

Het automatische reageren en het volop bezig zijn met denken leiden bij sommigen tot stress en nare gevoelens. Anderen zijn zich met name bewust van onrust in hun lichaam of ‘voelen niets’. Welke manier u ook herkent, er is een manier om beperkende gedachten, emoties en (lichamelijke) spanningen makkelijker los te laten.

Er is grote kans dat u al ervaring heeft met mindful zijn. Het in elkaar opgaan tijdens een verliefdheid, een ‘flow’ tijdens het werk, een activiteit waarbij u volledige aandacht noodzakelijk is. U was toen volledig in het moment. Mindfulness gaat over de kunst om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het hier- en- nu.

Mindfulness is het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn. Het is een aandachttraining die zich richt op het aanwezig zijn in het hier en nu.

Door te oefenen met het in aandacht bij het huidige moment blijven, kunt u afstand nemen van de gedachtenstroom in uw hoofd. Hierdoor wordt uw geest rustiger en zult u ervaren dat u zich beter kunt concentreren en makkelijker kunt ontspannen.

Het doorbreken van de automatische piloot leidt ertoe dat keuzes bewuster worden gemaakt.

U kunt mindfulness leren door gerichte aandachtoefeningen, die zijn ontleend aan inzichtmeditatie. Deze kunnen heel concreet geïntegreerd worden in bestaande therapiemethoden en trainingen bij allerlei psychische klachten. Centraal staat dat u oude, ingesleten en automatische emotionele reactiepatronen leert herkennen als ze zich voordoen. Hierbij richt u uw aandacht bewust op de lichamelijke reacties die bij deze patronen een rol spelen.

Meditatie leert u om in de ‘zijn-stand’ te komen en te blijven. Dit doet u door alle ervaringen toe te laten, ook diegene die u liever niet wilt. Hierdoor verliezen impulsieve en automatische reactiepatronen hun kracht en ontstaat er vrijheid om anders te reageren.