EMDR

EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om nare gebeurtenissen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of ‘tikjes’ via een koptelefoon). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen.

Soorten klachten die iemand kan hebben na een shockerende ervaring

 • Herbelevingen van de ervaring
 • Vermijding van gevoelens, plekken en/of personen
 • Nachtmerries
 • Overspoeld worden door emoties
 • Schrikachtigheid en verhoogde alertheid
 • Stress
 • Schaamte of schuldgevoel
 • Somberheid
 • Angsten
 • Paniek
 • Slaapproblemen

Uiteindelijk kan dit leiden tot:

 • Depressieve klachten
 • Slecht zelfbeeld
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Verslavingsproblematiek

Een veel gehoorde uitspraak van mensen met klachten na traumatische ervaringen of verwerkingsproblemen is: ‘Ik weet het wel, maar het voelt niet zo’. Dit kan dan gaan over bepaalde gevoelens of over het voorbij zijn van een gebeurtenis gaan.

De effectiviteit van EMDR is goed onderzocht en volgens de richtlijnen in binnen- en buitenland de eerst aangewezen behandelmethode bij Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Voorbeelden van gebeurtenissen waarbij PTSS klachten of verwerkingproblematiek kunnen ontstaan: Verlies van een dierbare door overlijden, scheiding, zelfdoding; een overval, (fysieke) bedreiging of mishandeling, aanranding of verkrachting, verlies van gezondheid, nare medische ervaringen, verlies van werk etc.

Inmiddels wordt EMDR ook bij veel andere problematiek toegepast.

Verschillende toepassingsgebieden

Angsten en fobieën
De belangrijkste reden om EMDR toe te passen bij angsten en fobieën is hun ontstaansgeschiedenis. Als er sprake is van een traumatisch begin, dat wil zeggen dat er een duidelijk begin is van de klachten na een bepaalde gebeurtenis kan EMDR een belangrijke rol spelen in de behandeling.

Bij angsten en fobieën zonder traumatisch begin zal in eerste instantie met cognitieve gedragstherapie worden gewerkt, maar ook dan kan EMDR een onderdeel van de behandeling zijn.

Tandartsangst is één van de angsten waarbij de werking van EMDR goed is onderzocht. Maar het werkt ook bij onder andere (traumagerelateerde) faalangst, dierfobiëen, angst voor autorijden, paniekstoornis

Meervoudige, langdurige traumatisering
Bij sommige mensen is er sprake van een meerdere zeer beschadigende ervaringen in het verleden, zoals (geestelijke) mishandeling, seksueel misbruik, emotionele en/ of pedagogische verwaarlozing. In de meeste gevallen zijn er dan meerdere psychische klachten waar mee wordt gekampt en heeft de persoon in kwestie een negatief zelfbeeld.

Er zijn negatieve conclusies getrokken uit beschadigende gebeurtenissen uit het verleden. Deze zijn als het ware het ‘bewijs’ geworden dat het negatieve zelfbeeld klopt. Vaak worden de opvattingen in het heden in stand gehouden waardoor de geloofwaardigheid van het negatieve zelfbeeld steeds groter wordt.

EMDR kan een belangrijke rol spelen bij het veranderen van negatieve ideeën over het zelf, maar altijd in combinatie met andere therapievormen.

Vanwege het grote aantal herinneringen dat moet worden doorgewerkt zal de EMDR behandeling bij deze problematiek langere tijd in beslag nemen dan bij een enkelvoudige traumatisering.

Zie voor meer informatie: http://www.emdr.nl