Ondernemerscoaching

Ondernemers en bestuurders hebben het niet makkelijk als dingen niet lopen zoals ze willen. Want met wie kun je erover praten? Het voelt vaak eenzaam. Welke invloed kan je openheid hebben op de samenwerking met ondergeschikten? In hoeverre kun je je zorgen delen zonder onrust te veroorzaken in je bedrijf? Of leidt het tot slechtere beoordelingen? En als je het niet deelt wat doe je dan? Coaching door een onafhankelijk persoon kan hiervoor een oplossing zijn.

Door ervaring in meerdere functies en door coachingstrajecten aan zowel werkgevers als werknemers heeft Debbie Been veel kennis opgedaan over de problemen waar ondernemers en bestuurders tegenaan lopen én waar de oplossingsmogelijkheden liggen.

Naast persoonlijke problematiek zijn het spanningsveld met collega-bestuurders, toezichthouders en de ‘krabbenmand’ onderwerpen die vaak aan de orde komen in coachingstrajecten.

Meer informatie? 06-33732002