Acceptance and Commitment Therapy

De valstrik van het geluk van Russ Harris
In dit boek wordt beschreven hoe je met tegenslagen kunt omgaan met behulp van de zes principes waarop Acceptance and Commitment Therapy is gebaseerd.

ACT with love van dr. Russ Harris
Dit Engelstalige boek beschrijft een manier om op een andere manier met relatieproblemen om te gaan. De methode waarop dit is gebaseerd is Acceptance and Commitment Therapy.