Boekentips

Ter ondersteuning van de therapie raad ik vaak boeken aan. Omdat er enorm veel boeken zijn en mensen vaak door de bomen het bos niet meer zien, hier een lijst met boeken die gebaseerd zijn op methoden die wetenschappelijk zijn onderzocht.

Hieronder een lijst met algemene boeken. Onder de andere kopjes worden boeken per klacht beschreven.

Fred Sterk en Sjoerd Swaen hebben meerdere makkelijk te lezen zelfhulpboeken geschreven die zijn gebaseerd op cognitieve therapie.

Ruimte voor jezelf
Dit is een boek dat bestaat uit twee delen waarin het eerste deel gaat over hoe je met aandacht voor jezelf met anderen kunt omgaan zonder je schuldig te voelen. Het tweede deel heeft als titel emotioneel in balans.

Denk je sterk en denk je zeker
Dit boek gaat over het opbouwen van zelfvertrouwen, zowel op het veranderen van je ‘binnenwereld’ (hoe je met jezelf omgaat) als van je ‘buitenwereld’ (het contact met anderen)

Ben ik dat? van Mark Mieras
Dit boek gaat over de werking van de hersenen. Op een heldere manier wordt beschreven wat de invloed is van de verschillende levensfasen en van zaken als stress, meditatie, creativiteit en sport.

Liefde van Mark Mieras
Dit boek beschrijft de invloed van hersenen op de liefde!


Breken met je ouders van Marloes Hospes

Dit boek beschrijft op een heldere manier de redenen die mensen kunnen hebben om de relatie met hun ouders te verbreken. Taboedoorbrekend.