Kosten & Vergoeding

Vergoeding vergoede zorg
Belangrijk om te weten is dat ik ook in 2017 contractvrij werk. De contractering van de zorgverzekeraars levert heel veel administratie en gedoe op. Het gaat om kostenbeheersing en niet om kwaliteit. Om meer aandacht voor de behandeling te kunnen hebben én niet meer geremd te worden door opgelegde omzetplafonds heb ik ervoor gekozen om met contracten te stoppen. Met een volledige restitutiepolis kom je nog steeds in aanmerking voor vergoeding omdat je vrije artsenkeuze hebt.  Met een zogenaamde naturapolis krijg je ook een deel vergoed bij een niet gecontracteerde hulpverlener maar stukken minder. Hoeveel dat is verschilt per zorgverzekeraar.Zie voor meer info: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/overzicht-volledige-restitutiepolissen-2017
Zorgpakketten/Indicatiestelling
Afhankelijk van een aantal criteria komt iemand in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  De zorgpakketten, producten bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging, dossiervorming, overleg, administratie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. Het komt gemiddeld neer op korte behandeling (2-5 zittingen), middellange behandeling (5-8 zittingen) en een intensieve behandeling (8-11 zittingen).De tarieven voor 2017:180001 Korte behandeling                               BK   € 472,65180002 Middellang                                          BM    € 805,34

180003 Intensieve behandeling                       BI     € 1.262,82
180005 Onvolledig behandeltraject                          € 192,92
Aan het eind van de behandeling zal een factuur worden gestuurd die kan worden ingediend bij de verzekeraar. Na elke zitting dient de behandeling te worden betaald (voorschottarief 85 euro) en wordt een voorschotnota gegeven. Deze kan niet worden ingediend, maar voorkomt een grote factuur aan het eind van de behandeling. De voorschotnota’s worden van het nog te betalen bedrag op de eindfactuur afgehaald.

Verwijzing arts
Alleen wanneer iemand een DSM 5 diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed.
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft.  Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

 • de diagnose (classificatie DSM 5) die wordt vermoed
 • de AGB-code van de verwijzer
 • de naam, het adres en de handtekening van de verwijzer
 • de vermelding dat u verwijst voor Generalistische Basis GGZ
 • de datum van de verwijzing moet vóór het eerste gesprek zijn

Wanneer er sprake is van een hoog risico (automutilatie, suïcide, ernstige verwaarlozing, geweld) en wanneer er sprake is van een hoge complexiteit (waarbij een multidisciplinaire setting is vereist), is een verwijzing naar de Specialistische GGZ op zijn plaats.

Informatie naar DBC-systeem
In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Onverzekerde zorg

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, is wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM 5 diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Klachten waarbij geen DSM diagnose kan worden gesteld dienen zelf te worden betaald. Daarbij is ook de behandeling van bepaalde stoornissen uitgesloten voor vergoeding. Het gaat hierbij o.a. om:

 • aanpassingsstoornissen
 • werkgerelateerde problematiek zoals burnout
 • psychische stoornissen ten gevolge van lichamelijke problematiek
 • specifieke fobieën, zoals tandartsangst
 • slaapstoornissen
 • seksuele functiestoornissen
 • relatieproblematiek

Bij zogenaamde budgetpolissen zijn in sommige gevallen nog meer stoornissen uitgesloten van vergoeding. Check in dat geval goed uw polisvoorwaarden!

Ook al kunnen mensen met deze klachten of problemen heel goed geholpen worden. (dat is ons vak), komen de kosten hiervan dus voor eigen rekening (onverzekerde zorg). Voor onverzekerde zorg is GEEN verwijsbrief nodig.

Het tarief per zitting van 45 minuten is 98 euro (NZA-tarief). Voor coaching geldt een ander tarief.

Verder informatie

Gemaakte afspraken staan vast. Mocht u verhinderd zijn, mailt u dan minimaal 48 uur van tevoren af. Indien u later afbelt, dan zal de gereserveerde tijd (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht. Deze afspraak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Houdt er rekening mee dat in 2017 een eigen risico geldt voor volwassenen van 385 euro per jaar.  Dit kan van invloed zijn op de vergoeding die u ontvangt.

Voor cliënten jonger dan 18 jaar geldt per 2016 dat de financiering van psychische problematiek wordt gefinancierd door de gemeente. Psychologenpraktijk Been heeft GEEN contracten met gemeenten. Het tarief voor de behandeling van jeugd is 95 euro per zitting van 45 minuten.